+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość ze spółki zależnej ASTOR SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim o otrzymaniu dotacji z PARP na realizację projektu pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu Business to Business w ASTOR S.A.” w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektrycznego biznesu typu B2B.

 

Wartość przyznanej dotacji wynosi 294.250,00 zł przy całkowitej wartość projektu na poziomie 600.500,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu to 01.04.2012 r., natomiast zakończenie 31.12.2012 r.

 

Projekt polega na wdrożeniu systemu typu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Spółką a partnerami biznesowymi poprzez integracje systemów informatycznych.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu