+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. odwołało z funkcji członków Rady Nadzorczej Pana Józefa Sławomira Orzeł, Panią Agnieszkę Brzozowiec oraz Pana Kamila Orzeł.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. powołało na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

 

Pana Wacława Szarego

Pana Marcina Lau

Panią Justynę Marię Szymanowską

Panią Reginę Marię Jorgas

 

 

Życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu do raportu:

 

Regina Jorgas życiors zawodowy

Justyna Maria Szymanowska życiorys zawodowy

 

Zarząd Spółki informuje, że szczegółowe życiorysy zawodowe Pana Wacława Szarego oraz Pana Marcina Lau zostaną opublikowane bezzwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu