+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z informuje o naruszeniu przez Spółkę regulacji określonych w § 6 ust. 11 i 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w zakresie terminów przekazywanych raportów okresowych.

 

Spółka nie dotrzymała terminu przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2011, jaki został przewidziany w raporcie bieżącym nr 1/2012 tj. 14 czerwca 2012r. oraz raportu miesięcznego za miesiąc maj naruszając tym samym Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w szczególności § 5 ust. 1 pkt. 2, § 6 ust 11 oraz § 6 ust. 12.

 

Ponadto Spółka naruszyła § 5 ust. 6.1 pkt. 7) Regulaminu ASO w ten sposób że nie opublikowała w raportach rocznych opinii oraz raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.
Powodem opóźnienia przekazania raportu są problemy techniczne związane z połączeniem się z systemem EBI. Brak opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowych wynika z nieotrzymania raportu od biegłego rewidenta. Planowany termin otrzymania dokumentów od biegłego rewidenta to 18 czerwca 2012 roku. Po jego otrzymaniu Spółka niezwłocznie opublikuje jego treść.
Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

 


Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu