+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 13 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Astor S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §14 ust. 2 lit. d Statutu Spółki, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu