Zarząd Orzeł S.A., w uzupełnieniu do raportu nr 7/2018 z dnia 16 maja 2018 roku, przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniami o sprawozdaniu finansowym Orzeł S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

 

Załączniki:

Stanowisko Zarządu

Uchwała Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu