Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za czwarty kwartał 2020 roku.

 

Załącznik:

Orzeł SA Jednostkowy raport za IV Q 2020 roku

 Orzeł SA Jednostkowy raport za IV Q 2020 roku

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu