+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2015 roku.

 

Załącznik:

Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu