Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za drugi kwartał 2020 roku.

 

Załącznik:

Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II Q 2020 roku

 

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu