W nawiązaniu do raportu RB nr 46/2014, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 18 grudnia 2014 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych odbyła się rozprawa sądowa z wniosku jednego z Obligatariuszy posiadających 172 obligacje serii B w przedmiocie pozbawienia upadłego prawa zarządu oraz ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta. Termin rozprawy odroczony został do dnia 19 lutego 2015 roku, a Sąd zakreślił upadłemu termin do dnia 23 stycznia 2015 na udzielenie dodatkowych informacji i przedłożenie uzupełnionych propozycji układowych.

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu