+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 07/2015, Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że dnia 09 kwietnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych odbyła się rozprawa sądowa z wniosku jednego z Obligatariuszy posiadającego 172 obligacje serii B w przedmiocie pozbawienia upadłego prawa zarządu oraz ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta.

Sąd w dniu 09.04.2015r. zamknął rozprawę i odroczył wydanie postanowienia do dnia 21 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 pkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu