W nawiązaniu do RB nr 18/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Spółki przekazuje kontakt do Pana Jerzego Sławka Kuratora reprezentującego Obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym Spółki.

 

Jerzy Sławek
ul. Pogodna 36/11
20-337 Lublin
e-mail: jerzy.slawek@inlex.pl

 

Jednocześnie Zarząd zaprasza Obligatariuszy na spotkanie z Kuratorem, które odbędzie się 16 maja 2014 r. o godzinie 12:00 w Poniatowej przy ul. Przemysłowej 50.

 

Po zakończeniu spotkania zostanie przygotowana informacja o podjętych ustaleniach, która następnie zostanie opublikowana w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu