+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż na konto Spółki wpłynęły środki z rozliczenia końcowego Działania 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” projektu pod nazwą „Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi typu B2B”.

 

Otrzymana kwota rozliczenia końcowego wynosi 75.990,00 PLN, łączna otrzymana kwota dofinansowania od początku realizacji inwestycji wyniosła 175.670,00 PLN. Natomiast wartość całej inwestycji wyniosła 315.500,00 PLN.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu