+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, o złożeniu w dniu 26.09.2014 roku przez Zarząd Astor S.A. wniosku o upadłość tej spółki obejmującą likwidację majątku Spółki.
W złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości Astor S.A., Zarząd Spółki wskazuje jako przyczyny skutkujące koniecznością złożenia wniosku następujące fakty:
– rozwiązanie wieloletniej umowy o współpracy z Astor S.A. przez klienta, z którym współpraca generowała ok. 40 % przychodów Spółki;
– nieuzyskanie finansowania obrotowego z banku z którym Spółka współpracowała od 2011 roku oraz brak możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł.
Zdaniem Zarządu Astor S.A. oba powyższe zdarzenia mają związek z ogłoszeniem upadłości większościowego akcjonariusza, czyli ORZEŁ S.A. w upadłości układowej.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd spółki Astor S.A. doszedł do przekonania, iż konieczne stało się wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu