+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2012 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 – 14 luty 2012
Raport roczny za 2011 rok – 14 czerwca 2012
Raport kwartalny za I kwartał 2012 – 15 maja 2012
Raport kwartalny za II kwartał 2012 – 14 sierpnia 2012
Raport kwartalny za III kwartał 2012 – 14 listopada 2012

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego

 
Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu