+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, podjął uchwałę nr 1/10/2018 z dnia 03 października 2018 roku w sprawie skierowania propozycji nabycia obligacji serii E.

Zarząd informuje, iż na mocy postanowień uchwały zostaną skierowane propozycje nabycia obligacji serii E.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu