Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2012 r. od Pana Krzysztofa Stanik oraz w dniu 21 grudnia 2012 r. od Pana Józefa Sławomira Orła, Pani Haliny Orzeł, Pana Jacka Orła oraz Pani Magdalen Orzeł otrzymał pięć „Deklaracji ograniczających rozporządzanie akcjami”.

 

Pan Krzysztof Stanik w okresie od 20 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2013r., natomiast pozostałe osoby od 22 grudnia 2012r. do 19 grudnia 2013 r. zobowiązują się do nie dokonywania transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych akcji na okaziciela ORZEŁ S.A. w trybie sesji zwykłej na rynku New Connect. Warunkiem zwalniającym z powyższej deklaracji będzie wzrost ceny do min. 5,00 zł za akcję lub ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji Spółki.

 

Łączna liczba objęta deklaracjami wynosi 4.423.871 akcji ORZEŁ S.A. co stanowi 56,15 % w kapitale zakładowym oraz upoważniają do 4.423.871 głosów na walnym zgromadzeniu.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu