Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 24.08.2010r., na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust.10 Uchwały nr 3/II/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku, podjął uchwałę w sprawie określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D na dzień 7 października 2010r. oraz zamknięcie subskrypcji akcji serii D na dzień 14 października 2010 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu