+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2009 z dnia 24.11.2009r. Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.4.4.1
Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Emitentowi dofinansowania realizacji tego projektu na kwotę 17 440 000PLN .

Podstawa prawna:

par. 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. . „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu