+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 16 czerwca 2018 roku Pan Jacek Orzeł złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 20 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu