Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 28 marca 2008 roku został zawarty akt przekazania do depozytu notarialnego przez akcjonariuszy ORZEŁ S. A. akcji serii A Emitenta. Do aktu przystąpili następujący akcjonariusze: Halina Grażyna Orzeł, blokując 1.520.000 sztuk akcji serii A, Magdalena Orzeł, blokując 380.000 sztuk akcji serii A, Jacek Orzeł, blokując 380.000 sztuk akcji serii A, Józef Orzeł, blokując 1.520.000 sztuk akcji serii A. Akcjonariusze na mocy zawartego aktu postanowili o blokadzie akcji serii A ORZEŁ S. A. w okresie od dnia 28 marca 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu GPW z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu