+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy ORZEŁ S.A. i podmiotami współpracującymi”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 8.2 „ Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Emitentowi dofinansowania realizacji tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 196 050 PLN.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Halina Orzeł – Członek Zarządu
Radosław Nowak – Członek Zarządu