+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2009 z dnia 30.06.2009r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł S.A. i podmiotami współpracującymi.”

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu

Radosław Nowak – Członek Zarządu