+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2010 z dnia 15.01.2010. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.” w ramach działania 1.7 „Usługi Doradcze” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 150 000,00 PLN i związana jest z pokryciem kosztów przeprowadzenia emisji akcji i obligacji, co stanowi 50,00% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu