+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 22 października 2021 roku podpisał umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kWp w zakładzie produkcyjnym Emitenta w Poniatowej. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 1 259 920 zł netto i zostanie sfinansowana kredytem bankowym. W ocenie Zarządu przedmiotowa inwestycja pozwoli zredukować koszt zakupu energii elektrycznej, która stanowi istotny składnik kosztowy procesu produkcji, tym samym zwiększając rentowność działalności operacyjnej.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu