+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zarząd


Jacek Orzeł

Prezes Zarządu

Magister ekonomii, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończony kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz wiele kursów i szkoleń w zakresie zarządzania i marketingu. Studiował na Podyplomowych Studiach Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej na SGH. Inwestor giełdowy od 1996 roku.


Monika Koszade-Rutkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej jak również Master of Buisness Administration w Atwerpii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie zarządzania i marketingu.  Członek Rad Nadzorczych wielu Spółek. Osoba o bardzo bogatym doświadczeniu zawodowym, wieloletni akcjonariusz i obligatariusz Orzeł S.A. 

Społeczna prezes Fundacji „KRAINA WIEDZY”, która od lat wspiera uzdolnioną młodzież.