+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że na podstawie Uchwały Nr 266/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 9 kwietnia 2008 roku, pierwszy dzień notowań 1.265.000 praw do akcji serii B został wyznaczony na dzień 10 kwietnia 2008 roku. Prawa do akcji serii B będą notowane na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „ORZLOPONY – PDA” i oznaczeniem „ORLA”.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu