+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuję, że w dniu dzisiejszym Zarząd złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 10.000 obligacji serii B na rynku Catalyst na dzień 04.11.2011 r.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd