+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Raporty Bieżące

27-12-2018RB nr 43/2018 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
14-12-2018RB nr 42/2018ORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
14-12-2018RB nr 41/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
14-12-2018RB nr 40/2018 ESPIOrzeł SA: Wpis hipoteki umownejPobierz pdf
13-12-2018RB nr 39/2018 ESPIOrzeł SA: Rejestracja obligacji serii E w KDPWPobierz pdf
07-12-2018RB nr 38/2018 ESPIOrzeł SA: Wyrejestrowanie obligacji serii CPobierz pdf
15-11-2018RB nr 37/2018 ESPIOrzeł SA: Przydział obligacji serii EPobierz pdf
14-11-2018RB nr 12/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 rokuPobierz pdf
13-11-2018RB nr 36/2018 ESPIOrzeł SA: Zmiany w składzie Rady NadzorczejPobierz pdf
04-10-2018RB nr 35/2018Orzeł SA: Emisja obligacji serii EPobierz pdf
26-09-2018RB nr 34/2018 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
20-09-2018RB nr 33/2018 ESPIOrzeł SA: Emisja obligacji serii EPobierz pdf
31-08-2018RB nr 32/2018 ESPIOrzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczkiPobierz pdf
22-08-2018RB nr 31/2018 ESPIOrzeł SA: Odzyskanie systemu informatycznegoPobierz pdf
13-08-2018RB nr 30/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
13-08-2018RB nr 29/2018 ESPIOrzeł SA: Blokada systemu informatycznego w wyniku cyberatakuPobierz pdf
10-08-2018RB nr 11/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 rokuPobierz pdf
02-08-2018RB nr 28/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
03-07-2018RB nr 27/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
29-06-2018RB nr 26/2018 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
26-06-2018RB nr 25/2018 ESPIOrzeł SA: Powołanie ProkurentaPobierz pdf
22-06-2018RB nr 24/2018 ESPIOrzeł SA: Zmiany w składzie Zarządu SpółkiPobierz pdf
16-06-2018RB nr 22/2018 ESPIInformacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa ZarząduPobierz pdf
12-06-2018RB nr 21/2018 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 12 czerwca 2018 rokuPobierz pdf
12-06-2018RB nr 20/2018 ESPIOrzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 12 czerwca 2018 rokuPobierz pdf
12-06-2018RB nr 10/2018Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł S.A. w dniu 12 czerwca 2018 rokuPobierz pdf
23-05-2018RB nr 9/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – uzupełnienie do raportu nr 7/2018 z dnia 16 maja 2018 roku.Pobierz pdf
16-05-2018RB nr 19/2018 ESPIOrzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
16-05-2018RB nr 8/2018Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
16-05-2018RB nr 7/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2017 rokPobierz pdf
15-05-2018RB nr 6/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 rokuPobierz pdf
11-05-2018RB nr 5/2018Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2018 rokuPobierz pdf
30-03-2018RB nr 18/2018 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
08-03-2018RB nr 17/2018 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
14-02-2018RB nr 4/2018Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 rokuPobierz pdf
14-02-2018RB nr 16/2018 ESPIOrzeł SA: Życiorys zawodowy członka Rady NadzorczejPobierz pdf
14-02-2018RB nr 15/2018 ESPIOrzeł SA: Odwołanie i powołanie osób nadzorującychPobierz pdf
14-02-2018RB nr 14/2018 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 13 lutego 2018 rokuPobierz pdf
14-02-2018RB nr 3/2018Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 13 lutego 2018 rokuPobierz pdf
14-02-2018RB nr 13/2018 ESPIOrzeł SA: Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 13 lutego 2018 rokuPobierz pdf
25-01-2018RB nr 12/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKIPobierz pdf
22-01-2018RB nr 11/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKI – KOREKTA RAPORTU NR 10/2018Pobierz pdf
19-01-2018RB nr 10/1028 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKIPobierz pdf
19-01-2018RB nr 9/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
17-01-2018RB nr 8/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O ZBYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKIPobierz pdf
17-01-2018RB nr 7/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI SPÓŁKIPobierz pdf
15-01-2018RB nr 6/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR – KOREKTA RAPORTU NR 5/2018 ESPIPobierz pdf
12-01-2018RB nr 5/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
12-01-2018RB nr 4/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
12-01-2018RB nr 3/2018 ESIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR – KOREKTA RAPORTU NR 2/2018 ESPIPobierz pdf
11-01-2018RB nr 2/2018 ESPIORZEŁ SA: POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MARPobierz pdf
09-01-2018RB nr 2/2018Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 rokuPobierz pdf
05-01-20181/2018 ESPIOrzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
05-01-20181/2018Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 lutego 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
28-12-2017RB nr 12/2017 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
17-11-2017RB nr 11/2017 ESPIOrzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczkiPobierz pdf
14-11-2017RB nr 15/2017Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 rokuPobierz pdf
26-09-2017RB nr 10/2017 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
01-09-2017RB 9/2017 ESPIOrzeł SA: Nabycie w celu umorzenia obligacji serii DPobierz pdf
24-08-2017RB 8/2017 ESPIOrzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczkiPobierz pdf
11-08-2017RB nr 14/2017Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 rokuPobierz pdf
28-06-2017RB nr 7/2017 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
14-06-2017RB nr 13/2017Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 13 czerwca 2017 rokuPobierz pdf
14-06-2017RB nr 6/2017 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 13 czerwca 2017 rokuPobierz pdf
14-06-2017RB nr 5/2017 ESPIOrzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 13 czerwca 2017 rokuPobierz pdf
23-05-2017RB nr 12/2017Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2016 rokPobierz pdf
19-05-2017Rb nr 11/2017Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2017 rokuPobierz pdf
19-05-2017RB nr 10/2017Orzeł SA: Zmiana administratora zastawu dla obligacji serii DPobierz pdf
15-05-2017RB 4/2017 ESPIOrzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
15-05-2017RB nr 9/2017Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. – korekta raportu nr 8/2017Pobierz pdf
15-05-2017RB nr 8/2017Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
12-05-2017RB nr 7/2017Orzeł SA: Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej – korekta raportu nr 5/2017Pobierz pdf
12-05-2017RB nr 6/2017Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 rokuPobierz pdf
09-05-2017RB nr 5/2017Orzeł SA: Życiorys zawodowy nowego Członka Rady NadzorczejPobierz pdf
04-05-2017RB nr 4/12017Orzeł SA: Powołanie Członka Rady NadzorczejPobierz pdf
30-03-2017RB nr 4/2017 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
29-03-2017RB nr 3/2017 ESPIOrzeł SA: Sprzedaż nieruchomościPobierz pdf
17-03-2017Informacja dla posiadaczy obligacji serii BPobierz pdf
09-03-2017RB nr 2/2017 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
17-02-2017RB nr 3/2017Orzeł SA: Rezygnacja Członka Rady NadzorczejPobierz pdf
14-02-2017RB nr 2/2017Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2016 rokuPobierz pdf
03-02-2017RB 1/2017 ESPIOrzeł SA: Wpis hipoteki umownejPobierz pdf
13-01-2017RB nr 1/2017Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 rokuPobierz pdf
29-12-2016RB nr 14/2016 ESPIOrzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na ratowaniePobierz pdf
22-12-2016RB nr 13/2016 ESPIOrzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układemPobierz pdf
16-12-2016RB nr 12/2016 ESPIOrzeł SA: Zawarcie umowy pożyczkiPobierz pdf
15-11-2016RB nr 23/2016Orzeł SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
14-11-2016RB nr 22/2016Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2016 rokuPobierz pdf
31-10-2016RB nr 11/2016 ESPIOrzeł SA: Złożenie wniosku do Ministerstwa Skarbu PaństwaPobierz pdf
03-10-2016RB nr 21/2016Orzeł SA: Zmiana administratora hipoteki dla obligacji serii DPobierz pdf
17-08-2016RB nr 10/2016 ESPIOrzeł SA: Umorzenie obligacji serii CPobierz pdf
12-08-2016RB nr 20/2016Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2016 rokuPobierz pdf
18-07-2016RB nr 9/2016 ESPIOrzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzacjęPobierz pdf
13-07-2016RB nr 8/2016 ESPIOrzeł SA: Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
13-07-2016RB nr 7/2016 ESPIOrzeł SA: Informacje o transakcji osoby posiadającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
12-07-2016RB nr 6/2016 ESPIOrzeł SA: Rejestracja obligacji serii D w KDPWPobierz pdf
24-06-2016RB nr 19/2016Orzeł SA: Przydział obligacji serii DPobierz pdf
17-06-2016RB nr 5/2016 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2016 rokuPobierz pdf
17-06-2016RB nr 4/2016 ESPIOrzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2016 rokuPobierz pdf
17-06-2016RB nr 18/2016Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w dniu 17 czerwca 2016 rokuPobierz pdf
24-05-2016RB nr 17/2016Orzeł SA: Emisja obligacji serii DPobierz pdf
20-05-2016RB nr 3/2016 ESPIOrzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.Pobierz pdf
20-05-2016RB nr 16/2016Orzeł SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł SAPobierz pdf
18-05-2016RB nr 15/2016Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2015 rokPobierz pdf
13-05-2016RB nr 14/2016Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2016 rokuPobierz pdf
13-05-2016RB nr 13/2016Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2016 rokuPobierz pdf
28-04-2016RB nr 12/2016Orzeł SA: Emisja obligacji serii DPobierz pdf
07-03-2016RB nr 11/2016Orzeł SA: Emisja obligacji serii DPobierz pdf
15-02-2016RB nr 10/2016Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2015 rokuPobierz pdf
15-02-2016RB nr 9/2016Orzeł SA: Odwołanie prognoz finansowychPobierz pdf
03-02-2016RB nr 8/2016Orzeł SA: Wyrejestrowanie obligacji serii BPobierz pdf
29-01-2016RB nr 7/2016Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzacjęPobierz pdf
28-01-2016RB nr 6/2016Orzeł SA: Nabycie obligacji serii CPobierz pdf
22-01-2016RB nr 5/2015Orzeł SA: Emisja obligacji serii DPobierz pdf
22-01-2016RB nr 4/2016Orzeł SA: Umorzenie obligacji serii BPobierz pdf
22-01-2016RB nr 3/2016Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku – korekta raportu nr: 02/2016Pobierz pdf
11-01-2016RB nr 2/2016 ESPIOrzeł SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
11-01-2016RB nr 1/2016 ESPIOrzeł SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
11-01-2016RB nr 2/2016Orzeł SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 rokuPobierz pdf
08-01-2016RB nr 1/2016Orzeł SA: Wpis zastawu do rejestru zastawówPobierz pdf
29-12-2015RB nr 56/2015Orzeł SA: wypłata odsetek od obligacji serii BPobierz pdf
28-12-2015RB nr 55/2015Orzeł SA: Przydział obligacji serii CPobierz pdf
10-12-2015RB nr 54/2015Orzeł SA: Emisja obligacji serii C informacje dla obligatariuszyPobierz pdf
26-11-2015RB nr 53/2015Orzeł SA: Zmiana wpisu w KRS w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowymPobierz pdf
20-11-2015RB nr 52/2015Orzeł SA: Skierowanie propozycji nabycia obligacji serii CPobierz pdf
10-11-2015RB nr 51/2015Orzeł SA: Życiorys zawodowy nowego Członka ZarząduPobierz pdf
10-11-2015RB nr 50/2015Orzeł SA: Powołanie nowego Członka ZarząduPobierz pdf
10-11-2015RB nr 8/2015 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 9.11.2015 rokuPobierz pdf
10-11-2015RB nr 7/2015 ESPIOrzeł SA: Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 9 listopada 2015 rokuPobierz pdf
10-11-2015RB nr 49/2015Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 9 listopada 2015 rokuPobierz pdf
09-11-2015RB nr 48/2015Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – korekta raportu nr 47/2015 dotycząca zmiany typu raportu z bieżącego na okresowy.Pobierz pdf
09-11-2015RB nr 47/2015Orzeł SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 rokuPobierz pdf
06-11-2015RB nr 46/2015Orzeł SA: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego z administratorem zastawuPobierz pdf
06-11-2015RB nr 45/2015Orzeł SA: Emisja obligacji serii CPobierz pdf
05-11-2015RB nr 44/2015Orzeł SA: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 rokuPobierz pdf
29-10-2015RB nr 43/2015Orzeł SA: Zawarcie umowy w sprawie ustanowienia administratora zastawuPobierz pdf
29-10-2015RB nr 42/2015Orzeł SA: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego z Narodowym Centrum Badań i RozwojuPobierz pdf
26-10-2015RB nr 41/2015Orzeł SA: Wycena linii technologicznej do recyklingu opon samochodowychPobierz pdf
01-10-2015RB nr 40/2015ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 09 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowejPobierz pdf
29-09-2015RB nr 39/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzacjęPobierz pdf
24-09-2015RB nr 38/2015Orzeł SA: Wypłata pierwszej transzy zobowiązań układowychPobierz pdf
22-09-2015RB nr 37/2015Orzeł SA: Uprawomocnienie postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowegoPobierz pdf
04-09-2015RB nr 36/2015Orzeł SA: deklaracje obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B w sprawie planowanej emisji obligacji serii CPobierz pdf
04-09-2015RB nr 35/2015Orzeł SA: Zakończenie postępowania upadłościowegoPobierz pdf
28-08-2015RB nr 34/2015Orzeł SA: Informacje dla ObligatariuszyPobierz pdf
28-08-2015RB nr 33/2015Orzeł SA: Uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układuPobierz pdf
14-08-2015RB nr 32/2015ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 rokuPobierz pdf
10-08-2015RB nr 31/2015ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
23-07-2015RB nr 30/2015Orzeł SA: Zatwierdzenie układu z wierzycielamiPobierz pdf
09-07-2015RB nr 29/2015Orzeł SA: Posiedzenie Sądu w sprawie zatwierdzenia układu z wierzycielamiPobierz pdf
23-06-2015RB nr 28/2015Orzeł SA: Powołanie członka Zarządu na nową kadencjęPobierz pdf
23-06-2015RB nr 27/2015Orzeł SA: Złożenie uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.Pobierz pdf
23-06-2015RB nr 5/2015 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22.06.2015 roku – korekta raportu nr RB 4/2015 ESPIPobierz pdf
22-06-2015RB nr 4/2015 ESPIOrzeł SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22.06.2015 roku.Pobierz pdf
22-06-2015RB nr 26/2015Orzeł SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej w dniu 22 czerwca 2015 rokuPobierz pdf
03-06-2015RB nr 25/2015Orzeł SA: Zawarcie układu z wierzycielamiPobierz pdf
01-06-2015RB nr 24/2015Orzeł SA: Zawieszenie notowań papierów wartościowychPobierz pdf
20-05-2015RB nr 23/2015ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowejPobierz pdf
15-05-2015RB nr 22/2015ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 rokuPobierz pdf
12-05-2015RB nr 21/2015Orzeł SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieliPobierz pdf
06-05-2015RB nr 20/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzacjęPobierz pdf
30-04-2015RB nr 19/2015Orzeł SA: Wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieliPobierz pdf
27-04-2015RB nr 18/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzacjęPobierz pdf
21-04-2015RB nr 17/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
20-04-2015RB nr 16/2015Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2014 rokPobierz pdf
16-04-2015RB nr 15/2015Orzeł SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2015 rokuPobierz pdf
15-04-2015RB nr 14/2015Orzeł SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie SpółkiPobierz pdf
13-04-2015RB nr 13/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące publikacji przez Grupę Recykl S.A. planów przejęcia przedsiębiorstwa EmitentaPobierz pdf
10-04-2015RB nr 12/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące zawarcia porozumienia przez EmitentaPobierz pdf
09-04-2015RB nr 11/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
05-03-2015RB nr 10/2015ORZEŁ SA: Zatwierdzenie listy wierzytelnościPobierz pdf
23-02-2015RB nr 03/2015 ESPIORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 23.02.2015 rokuPobierz pdf
23-02-2015RB nr 09/2015ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na NWZ spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2015 rokuPobierz pdf
20-02-2015RB nr 08/2015ORZEŁ SA: Złożenie uzupełnionego wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.Pobierz pdf
19-02-2015RB nr 07/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
13-02-2015RB nr 06/2015ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 rokuPobierz pdf
27-01-2015RB nr 05/2015ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 23 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowejPobierz pdf
26-01-2015RB nr 04/2015ORZEŁ SA: Złożenie do sądu uzupełnionych propozycji układowych.Pobierz pdf
22-01-2015RB nr 02/2015 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
22-01-2015RB nr 01/2015 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
21-01-2015RB nr 03/2015ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.Pobierz pdf
14-01-2015RB nr 02/2015ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 rokuPobierz pdf
08-01-2015RB nr 01/2015Orzeł SA: Informacje dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku jednego z dostawcówPobierz pdf
19-12-2014RB nr 57/2014Orzeł SA: Informacje dotyczące rozprawy sądowej z wniosku o pozbawienie upadłego prawa zarządu oraz o zmianę trybu postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
17-12-2014RB nr 56/2014Orzeł SA: Informacje dotyczące ugody sądowej zawartej przez spółkęPobierz pdf
15-12-2014RB nr 55/2014ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wniosku o ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
14-11-2014RB nr 54/2014ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014Pobierz pdf
13-11-2014RB nr 53/2014ORZEŁ SA: Zwolnienie z obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanegoPobierz pdf
13-11-2014RB nr 52/2014ORZEŁ SA: Likwidacji spółki zależnej Astor S.A. z siedzibą w Ożarowie MazowieckimPobierz pdf
13-11-2014RB nr 51/2014ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
04-11-2014RB nr 50/2014ORZEŁ SA: Informacja dla ObligatariuszyPobierz pdf
30-10-2014RB nr 49/2014ORZEŁ SA: Informacje dotyczące oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Astor S.A. w Ożarowie MazowieckimPobierz pdf
24-10-2014RB nr 48/2014ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki – korekta raportu bieżącego nr 47/2014Pobierz pdf
21-10-2014RB nr 47/2014ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie SpółkiPobierz pdf
14-10-2014RB nr 46/2014ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wniosku o ustanowienie zarządcy z jednoczesnym wnioskiem o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego EmitentaPobierz pdf
02-10-2014RB nr 45/2014ORZEŁ SA: Prognozy wyników finansowychPobierz pdf
29-09-2014RB nr 44/2014ORZEŁ SA: Informacja dotycząca złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Astor S.A. w Ożarowie MazowieckimPobierz pdf
22-09-2014RB nr 43/2014ORZEŁ SA: Informacja dla ObligatariuszyPobierz pdf
16-09-2014RB nr 42/2014ORZEŁ SA: Informacja dla ObligatariuszyPobierz pdf
15-09-2014RB nr 41/2014ORZEŁ SA: Postanowienie w przedmiocie wyłączenia mienia z masy upadłościPobierz pdf
08-09-2014RB nr 40/2014Orzeł SA: Prawomocność postanowienia Sądu w sprawie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.Pobierz pdf
05-09-2014RB nr 39/2014ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy z PARP o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.Pobierz pdf
02-09-2014RB nr 38/2014ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii BPobierz pdf
27-08-2014RB nr 03/2014 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
25-08-2014RB nr 37/2014ORZEŁ SA: Informacja dla ObligatariuszyPobierz pdf
22-08-2014RB nr 36/2014ORZEŁ SA: Zgłoszenie propozycji wykupu obligacji serii B w zamian za wyemitowane obligacje serii CPobierz pdf
14-08-2014RB nr 35/2014ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 rokuPobierz pdf
08-08-2014RB nr 34/2014ORZEŁ SA: Informacje dotyczące wykupu obligacji serii BPobierz pdf
30-06-2014RB nr 02/2014 ESPIORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORZEŁ S.A. w upadłości układowej w dniu 27.06.2014r.Pobierz pdf
30-06-2014RB nr 33/2014ORZEŁ SA: Odwołanie członka Rady NadzorczejPobierz pdf
30-06-2014RB nr 32/2014ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZ spółki ORZEŁ S.A. w dniu 27 czerwca 2014 rokuPobierz pdf
12-06-2014RB nr 31/2014ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2013 - korektaPobierz pdf
11-06-2014RB nr 30/2014ORZEŁ SA: Zmiana Animatora RynkuPobierz pdf
04-06-2014RB nr 29/2014ORZEŁ SA: Wycena linii technologicznej do recyklingu opon samochodowychPobierz pdf
04-06-2014RB nr 28/2014ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZ oraz projekt uchwały zgłoszonej przez AkcjonariuszaPobierz pdf
01-06-2014RB nr 27/2014ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A. w upadłości układowejPobierz pdf
01-06-2014RB nr 26/2014ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za rok 2013Pobierz pdf
01-06-2014RB nr 25/2014ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2013Pobierz pdf
31-05-2014RB nr 24/2014ORZEŁ SA: Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2014 rokuPobierz pdf
18-05-2014RB nr 23/2014ORZEŁ SA: Informacje dla ObligatariuszyPobierz pdf
15-05-2014RB nr 22/2014ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 rokuPobierz pdf
13-05-2014RB nr 21/2014ORZEŁ SA: Informacje dla ObligatariuszyPobierz pdf
05-05-2014RB nr 20/2014Orzeł SA: Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek dostawcówPobierz pdf
28-04-2014RB nr 19/2014ORZEŁ SA: Informacje dla ObligatariuszyPobierz pdf
15-04-2014RB nr 18/2014Orzeł SA: Informacje o rozprawie w sprawie ogłoszenia upadłości ORZEŁ S.A.Pobierz pdf
10-04-2014RB nr 17/2014ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2014Pobierz pdf
10-04-2014RB nr 16/2014Orzeł SA: Informacje o rozprawie w sprawie ogłoszenia upadłości ORZEŁ S.A.Pobierz pdf
08-04-2014RB nr 15/2014Orzeł SA: Zmiana umowy kredytuPobierz pdf
08-04-2014RB nr 14/2014Orzeł SA: Informacje dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek dostawcówPobierz pdf
11-03-2014RB nr 13/2014ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2014Pobierz pdf
09-03-2014RB nr 12/2014Orzeł SA: Informacje dotyczące wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układuPobierz pdf
24-02-2014RB nr 11/2014ORZEŁ SA: Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym DoradcąPobierz pdf
17-02-2014RB nr 10/2014Orzeł SA: Zabezpieczenie praw majątkowych na majątku spółkiPobierz pdf
17-02-2014RB nr 09/2014Orzeł SA: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zwarcia układuPobierz pdf
14-02-2014RB nr 08/2014ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 rokuPobierz pdf
10-02-2014RB nr 07/2014ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2014Pobierz pdf
03-02-2014RB nr 06/2014Orzeł SA: Informacje bieżące ze SpółkiPobierz pdf
03-02-2014RB nr 01/2014 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
16-01-2014RB nr 05/2014Orzeł SA: Nabycie obligacji serii B przez spółkę zależnąPobierz pdf
13-01-2014RB nr 04/2014ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2013Pobierz pdf
13-01-2014RB nr 03/2014ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku - KorektaPobierz pdf
08-01-2014RB nr 02/2014ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
08-01-2014RB nr 01/2014ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 rokuPobierz pdf
13-12-2013RB nr 44/2013ORZEŁ SA: Wezwanie do wykupu obligacji serii BPobierz pdf
10-12-2013RB nr 43/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2013Pobierz pdf
04-12-2013RB nr 42/2013ORZEŁ SA: Informacje dla Obligatariuszy posiadających obligacje serii BPobierz pdf
28-11-2013RB nr 41/2013ORZEŁ SA: Sprzedaż nieruchomościPobierz pdf
28-11-2013RB nr 40/2013ORZEŁ SA: Informacje dotyczące spłaty odsetek od obligacji serii BPobierz pdf
20-11-2013RB nr 39/2013ORZEŁ SA: Opóźnienie w spłacie odsetek od obligacji serii BPobierz pdf
14-11-2013RB nr 38/2013ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 rokuPobierz pdf
12-11-2013RB nr 37/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2013Pobierz pdf
08-11-2013RB nr 36/2013ORZEŁ SA: Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu ze środków unijnychPobierz pdf
24-10-2013RB nr 35/2013ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka ZarząduPobierz pdf
21-10-2013RB nr 07/2013 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcjiPobierz pdf
10-10-2013RB nr 33/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – wrzesień 2013Pobierz pdf
10-10-2013RB nr 32/2013ORZEŁ SA: Informacja o otrzymaniu dotacjiPobierz pdf
10-09-2013RB nr 31/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2013Pobierz pdf
05-09-2013RB nr 30/2013ORZEŁ SA: Wypowiedzenie umowy pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowegoPobierz pdf
27-08-2013RB nr 06/2013 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
14-08-2013RB nr 29/2013ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2013 rokuPobierz pdf
10-08-2013RB nr 28/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – lipiec 2013Pobierz pdf
10-07-2013RB nr 27/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – czerwiec 2013Pobierz pdf
04-07-2013RB nr 26/2013ORZEŁ SA: Informacje dotyczące Wniosku Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz pdf
29-06-2013RB nr 05/2013 ESPIORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28.06.2013r.Pobierz pdf
29-06-2013RB nr 25/2013ORZEŁ SA: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz pdf
29-06-2013RB nr 24/2013ORZEŁ SA: Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencjiPobierz pdf
29-06-2013RB nr 23/2013ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28 czerwca 2012 rokuPobierz pdf
10-06-2013RB nr 22/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2013Pobierz pdf
08-06-2013RB nr 21/2013ORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez AkcjonariuszaPobierz pdf
08-06-2013RB nr 04/2013 ESPIORZEŁ SA: Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez AkcjonariuszaPobierz pdf
04-06-2013RB nr 03/2013 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zwiększeniu udziału procentowego w głosachPobierz pdf
04-06-2013RB nr 02/2013 ESPIORZEŁ SA: Otrzymanie Zawiadomienia od Akcjonariusza o zmianie stanu posiadaniaPobierz pdf
04-06-2013RB nr 01/2013 ESPIORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.Pobierz pdf
31-05-2013RB nr 20/2013ORZEŁ SA: Zmiana warunków umowy kredytuPobierz pdf
31-05-2013RB nr 19/2013ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orzeł S.A.Pobierz pdf
31-05-2013RB nr 18/2013ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport roczny GK ORZEŁ za rok 2012Pobierz pdf
31-05-2013RB nr 17/2013ORZEŁ SA: Jednostkowy raport roczny ORZEŁ SA za rok 2012Pobierz pdf
27-05-2013RB nr 16/2013ORZEŁ SA: Rezygnacja z dotacji w ramach działania 4.4Pobierz pdf
15-05-2013RB nr 15/2013ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– I kwartał 2013Pobierz pdf
10-05-2013RB nr 14/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – kwiecień 2013Pobierz pdf
10-04-2013RB nr 13/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2013Pobierz pdf
29-03-2013RB nr 12/2013ORZEŁ SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2012Pobierz pdf
29-03-2013RB nr 11/2013ORZEŁ SA: Rezygnacja z dotacji w ramach działania 1.7Pobierz pdf
19-03-2013RB nr 10/2013ORZEŁ SA: Wpływ zaliczki w ramach działania 1.4 PO IGPobierz pdf
19-03-2013RB nr 09/2013ORZEŁ SA: Powołanie prokurenta SpółkiPobierz pdf
19-03-2013RB nr 08/2013ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka ZarząduPobierz pdf
14-03-2013RB nr 07/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2013Pobierz pdf
14-02-2013RB nr 06/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2013Pobierz pdf
14-02-2013RB nr 05/2013ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IV kwartał 2012Pobierz pdf
31-01-2013RB nr 04/2013ORZEŁ S.A.: Zmiana podmiotu świadczącego usługi Autoryzowanego DoradcyPobierz pdf
25-01-2013RB nr 03/2013ORZEŁ SA: Podpisanie dwóch umów kredytuPobierz pdf
15-01-2013RB nr 02/2013ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2012Pobierz pdf
15-01-2013RB nr 01/2013ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowychPobierz pdf
27-12-2012RB nr 76/2012ORZEŁ SA: Zmiana terminu wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwaPobierz pdf
21-12-2012RB nr 08/2012 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
21-12-2012RB nr 07/2012 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
21-12-2012RB nr 75/2012ORZEŁ SA: Deklaracje ograniczające rozporządzanie akcjami SpółkiPobierz pdf
21-12-2012RB nr 09/2012 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
14-12-2012RB nr 74/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2012Pobierz pdf
07-12-2012RB nr 73/2012ORZEŁ SA: Likwidacja Spółki zależnejPobierz pdf
04-12-2012RB nr 72/2012ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30 listopada 2012 rokuPobierz pdf
04-12-2012RB nr 06/2012 ESPIORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30.11.2012r.Pobierz pdf
19-11-2012RB nr 05/2012 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
14-11-2012RB nr 71/2012ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– III kwartał 2012Pobierz pdf
14-11-2012RB nr 70/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2012Pobierz pdf
31-10-2012RB nr 69/2012ORZEŁ SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaPobierz pdf
31-10-2012RB nr 68/2012ORZEŁ SA: Rezygnacja Członka ZarząduPobierz pdf
31-10-2012RB nr 67/2012ORZEŁ SA: Podpisanie umowy z NCBiR o dofinansowania projektu ze środków unijnychPobierz pdf
30-10-2012RB nr 66/2012ORZEŁ SA: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii APobierz pdf
22-10-2012RB nr 65/2012ORZEŁ SA Informacja o przyznaniu przez NCBiR dofinansowania ze środków unijnychPobierz pdf
15-10-2012RB nr 64/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – wrzesień 2012Pobierz pdf
15-10-2012RB nr 63/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - wrzesień 2012 r.Pobierz pdf
14-09-2012RB nr 62/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2012Pobierz pdf
14-09-2012RB nr 61/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - sierpień 2012 r.Pobierz pdf
04-09-2012RB nr 60/2012ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie zmian w KRS - załącznikPobierz pdf
04-09-2012RB nr 59/2012ORZEŁ SA: Postanowienie Sądu w sprawie zmian w KRSPobierz pdf
20-08-2012RB nr 58/2012ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
20-08-2012RB nr 57/2012ORZEŁ SA: Podpisanie kolejnych aneksów do kontraktu na dostawę granulatu gumowegoPobierz pdf
20-08-2012RB nr 56/2012ORZEŁ SA: Realizacja drugiego i trzeciego etapu programu motywacyjnegoPobierz pdf
14-08-2012RB nr 55/2012ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– II kwartał 2012Pobierz pdf
14-08-2012RB nr 54/2012ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– II kwartał 2012Pobierz pdf
14-08-2012RB nr 53/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – lipiec 2012Pobierz pdf
14-08-2012RB nr 52/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - lipiec 2012 r.Pobierz pdf
10-08-2012RB nr 51/2012ORZEŁ S.A.: Utworzenie Oddziału SpółkiPobierz pdf
10-08-2012RB nr 50/2012ORZEŁ S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie wpisu spółki salon-opon.com S.A. do KRSPobierz pdf
25-07-2012RB nr 49/2012ORZEŁ SA: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego w ramach Działania 8.2 PO IGPobierz pdf
16-07-2012RB nr 48/2012ORZEŁ S.A.: Zawiązanie spółki salon-opon.com S.A.Pobierz pdf
13-07-2012RB nr 47/2012ORZEŁ SA: Podpisanie aneksu do kontraktu na dostawę granulatu gumowegoPobierz pdf
13-07-2012RB nr 46/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – czerwiec 2012Pobierz pdf
13-07-2012RB nr 45/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - czerwiec 2012 r.Pobierz pdf
30-06-2012RB nr 04/2012 ESPIORZEŁ SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 29.06.2012r.Pobierz pdf
30-06-2012RB nr 44/2012ORZEŁ SA: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 rokuPobierz pdf
30-06-2012RB nr 43/2012ORZEŁ SA: Zmiana składu Rady NadzorczejPobierz pdf
30-06-2012RB nr 42/2012ORZEŁ SA: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 29 czerwca 2012 rokuPobierz pdf
28-06-2012RB nr 41/2012ORZEŁ SA: Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgodny na utworzenie spółkiPobierz pdf
18-06-2012RB nr 40/2012ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – uzupełnienie raportuPobierz pdf
18-06-2012RB nr 39/2012ORZEŁ SA: Naruszenie regulacji określonych w § 6 ust 11 i 12 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASOPobierz pdf
15-06-2012RB nr 38/2012ORZEŁ SA: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2011Pobierz pdf
15-06-2012RB nr 37/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012 powtórzenie (z braku załącznika)Pobierz pdf
15-06-2012RB nr 36/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – maj 2012Pobierz pdf
15-06-2012RB nr 35/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - maj 2012 r.Pobierz pdf
31-05-2012RB nr 34/2012ORZEŁ SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
31-05-2012RB nr 03/2012 ESPIORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
25-05-2012RB nr 33/2012ORZEŁ SA: Spłata kredytu nieodnawialnegoPobierz pdf
25-05-2012RB nr 32/2012ORZEŁ SA: Informacja o wpływie rozliczenia końcowego w ramach Działania 4.1 PO IGPobierz pdf
15-05-2012RB nr 31/2012ORZEŁ SA: Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej ORZEŁ SA na lata 2012-2015Pobierz pdf
15-05-2012RB nr 30/2012ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– I kwartał 2012Pobierz pdf
15-05-2012RB nr 29/2012ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– I kwartał 2012Pobierz pdf
14-05-2012RB nr 28/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – kwiecień 2012Pobierz pdf
14-05-2012RB nr 27/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2012 r.Pobierz pdf
27-04-2012RB nr 26/2012ORZEŁ SA: Zakup działki w PoniatowejPobierz pdf
27-04-2012RB nr 25/2012ORZEŁ SA: Wykup obligacji serii APobierz pdf
17-04-2012RB nr 02/2012 ESPI KORZEŁ SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki - korektaPobierz pdf
17-04-2012RB nr 02/2012 ESPIORZEŁ SA: Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu SpółkiPobierz pdf
17-04-2012RB nr 01/2012 ESPIORZEŁ SA: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
14-04-2012RB nr 24/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – marzec 2012Pobierz pdf
14-04-2012RB nr 23/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - marzec 2012 r.Pobierz pdf
10-04-2012RB nr 22/2012ORZEŁ SA: Podpisanie kontraktu na dostawę granulatu gumowegoPobierz pdf
10-04-2012RB nr 21/2012ORZEŁ SA: Podpisanie umowy kredytuPobierz pdf
14-03-2012RB nr 20/2012ORZEŁ SA: Podpisanie umowy na dostawę zużytych oponPobierz pdf
14-03-2012RB nr 19/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – luty 2012Pobierz pdf
14-03-2012RB nr 18/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - luty 2012 r.Pobierz pdf
29-02-2012RB nr 17/2012ORZEŁ SA: Otrzymanie dotacji przez spółkę zależną ASTOR SAPobierz pdf
22-02-2012RB nr 16/2012ORZEŁ SA: Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 4.1 POIGPobierz pdf
17-02-2012RB nr 15/2012ORZEŁ SA: Wyjaśnienie dotyczące aktywów trwałych SpółkiPobierz pdf
17-02-2012RB nr 14/2012ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IVQ 2011 - korektaPobierz pdf
14-02-2012RB nr 13/2012ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IVQ 2011Pobierz pdf
14-02-2012RB nr 12/2012ORZEŁ SA: Jednostkowy raport kwartalny– IVQ 2011Pobierz pdf
14-02-2012RB nr 11/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – styczeń 2012Pobierz pdf
14-02-2012RB nr 10/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za styczeń 2012 r.Pobierz pdf
13-02-2012RB nr 08/2012ORZEŁ SA: Zakończenie budowy Zakładu Produkcji Granulatu GumowegoPobierz pdf
13-02-2012RB nr 09/2012ORZEŁ SA: Wpływ środków z płatności pośredniej w ramach Działania 8.2 POIGPobierz pdf
24-01-2012RB nr 07/2012ORZEŁ SA: Podpisanie umowy kredytu nieodnawialnegoPobierz pdf
16-01-2012RB nr 05/2012Złożenie wniosku o dofinansowanie w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w LubliniePobierz pdf
16-01-2012RB nr 06/2012Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania ze środków unijnychPobierz pdf
13-01-2012RB nr 01/2012ORZEŁ SA: Harmonogram przekazywania raportów okresowychPobierz pdf
13-01-2012RB nr 02/2012ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2011 r.Pobierz pdf
13-01-2012RB nr 03/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny – grudzień 2011Pobierz pdf
13-01-2012RB nr 04/2012ORZEŁ SA: Raport miesięczny - grudzień 2011 - uzupełnienie raportu z powodu brakującego załącznikaPobierz pdf
28-12-2011RB nr 68/2011ORZEŁ SA: Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
14-12-2011RB nr 66/2011ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2011 r.Pobierz pdf
14-12-2011RB nr 67/2011ORZEŁ SA: Raport miesięczny – listopad 2011Pobierz pdf
07-12-2011RB nr 65/2011ORZEŁ SA: Informacje nt bieżącej sytuacji SpółkiPobierz pdf
18-11-2011RB nr 08/2011 ESPIORZEŁ SA: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółcePobierz pdf
15-11-2011RB nr 64/2011ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2011 r. – korekta raportu 58/2011Pobierz pdf
15-11-2011RB nr 63/2011ORZEŁ SA: Skonsolidowany raport kwartalny– IIIQ 2011Pobierz pdf
15-11-2011RB nr 62/2011ORZEŁ SA: Raport kwartalny jednostkowy – IIIQ 2011Pobierz pdf
15-11-2011RB nr 61/2011ORZEŁ SA: Prognozy finansowePobierz pdf
15-11-2011RB nr 60/2011ORZEŁ SA: Odwołanie prognoz finansowychPobierz pdf
14-11-2011RB nr 58/2011ORZEŁ SA: Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2011 r.Pobierz pdf
14-11-2011RB nr 59/2011ORZEŁ SA: Raport miesięczny – październik 2011Pobierz pdf
03-11-2011RB nr 57/2011ORZEŁ SA: Wpływ środków z płatności pośredniej w ramach Działania 8.2 POIGPobierz pdf
28-10-2011RB nr 56/2011Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 10.000 obligacji serii B ORZEŁ SA na rynku CatalystPobierz pdf
24-10-2011RB nr 06/2011 ESPIPrzekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółcePobierz pdf
24-10-2011RB nr 07/2011 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
24-10-2011RB nr 55/2011Transakcje na akcjach spółki ORZEŁ SA w tym przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosówPobierz pdf
14-10-2011RB nr 53/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2011 r.Pobierz pdf
14-10-2011RB nr 54/2011Raport miesięczny – wrzesień 2011Pobierz pdf
25-09-2011RB nr 52/2011ORZEŁ SA: Raport miesięczny – sierpień 2011Pobierz pdf
14-09-2011RB nr 51/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2011 r.Pobierz pdf
09-09-2011RB nr 05/2011 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
09-09-2011RB nr 04/2011 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
08-09-2011RB nr 50/2011Odnowienie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakościąPobierz pdf
02-09-2011RB nr 49/2011Zakończenie subskrypcji Obligacji serii B - nota informacyjnaPobierz pdf
02-09-2011RB nr 48/2011Zakup 78% akcji spółki ASTOR S.A.Pobierz pdf
22-08-2011RB nr 47/2011Przydział obligacji serii BPobierz pdf
16-08-2011RB nr 46/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2011 r.Pobierz pdf
16-08-2011RB nr 45/2011Raport miesięczny – lipiec 2011Pobierz pdf
16-08-2011RB nr 44/2011Raport kwartalny – IIQ 2011Pobierz pdf
16-08-2011RB nr 43/2011Złożenie wniosku w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w ramach działania 1.7Pobierz pdf
10-08-2011RB nr 42/2011Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości w PoniatowejPobierz pdf
10-08-2011RB nr 41/2011Złożenie wniosku o płatność pośrednią w ramach Działania 8.2 POIGPobierz pdf
08-08-2011RB nr 40/2011Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy drugiego zakładu produkcji granulatu ze środków unijnychPobierz pdf
27-07-2011RB nr 39/2011Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji serii BPobierz pdf
20-07-2011RB nr 38/2011Uruchomienie drugiej części linii technologicznej w Zakładzie Produkcji Granulatu GumowegoPobierz pdf
20-07-2011RB nr 37/2011Informacja o wpływie środków pieniężnych w ramach działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
14-07-2011RB nr 35/2011Raport miesięczny – czerwiec 2011Pobierz pdf
14-07-2011RB nr 34/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2011 r.Pobierz pdf
04-07-2011RB nr 33/2011Zawiązanie spółki Tyre Logistics Sp. z o.o.Pobierz pdf
29-06-2011RB nr 03/2011 ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28.06.2011r.Pobierz pdf
29-06-2011RB nr 32/2011Powołanie członków Zarządu drugiej kadencjiPobierz pdf
29-06-2011RB nr 31/2011Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 28 czerwca 2011 rokuPobierz pdf
14-06-2011RB nr 30/2011Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rokPobierz pdf
14-06-2011RB nr 29/2011Raport roczny ORZEŁ SA za 2010 rokPobierz pdf
14-06-2011RB nr 28/2011Realizacja pierwszego etapu programu motywacyjnegoPobierz pdf
14-06-2011RB nr 27/2011Raport miesięczny – maj 2011Pobierz pdf
14-06-2011RB nr 26/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2011 r.Pobierz pdf
02-06-2011RB nr 25/2011Uruchomienie Zakładu Produkcji Granulatu GumowegoPobierz pdf
02-06-2011RB nr 24/2011Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
13-05-2011RB nr 23/2011Raport miesięczny - kwiecień 2011Pobierz pdf
13-05-2011RB nr 22/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2011 r.Pobierz pdf
13-05-2011RB nr 21/2011Raport kwartalny - IQ 2011Pobierz pdf
10-05-2011RB nr 20/2011Informacje od spółki zależnej CT ESTUDO Sp. z o.o. w sprawie złożonego wniosku o dotacjęPobierz pdf
26-04-2011RB nr 19/2011Odpowiedź z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotacjęPobierz pdf
14-04-2011RB nr 18/2011Raport miesięczny – marzec 2011Pobierz pdf
14-04-2011RB nr 17/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2011 r.Pobierz pdf
04-04-2011RB nr 02/2011 ESPIPrzekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w spółcePobierz pdf
04-04-2011RB nr 01/2011 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
04-04-2011RB nr 16/2011Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIGPobierz pdf
21-03-2011RB nr 15/2011Informacja ze spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowaniePobierz pdf
14-03-2011RB nr 14/2011Raport miesięczny – luty 2011Pobierz pdf
14-03-2011RB nr 13/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – luty 2011 r.Pobierz pdf
09-03-2011RB nr 12/2011Harmonogram prac związanych z budową zakładu produkcji granulatu gumowegoPobierz pdf
25-02-2011RB nr 11/2011Informacja o wpływie drugą część zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
23-02-2011RB nr 10/2011Odbiór pierwszych elementów linii technologicznej do produkcji granulatu gumowegoPobierz pdf
18-02-2011RB nr 09/2011Informacja o wpływie zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
14-02-2011RB nr 08/2011Raport kwartalny – IVQ 2010Pobierz pdf
14-02-2011RB nr 07/2011Wstępne wyniki finansowe za styczeń 2011 r.Pobierz pdf
14-02-2011RB nr 06/2011Raport miesięczny – styczeń 2011Pobierz pdf
14-01-2011RB nr 05/2011Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2010 r.Pobierz pdf
14-01-2011RB nr 04/2011Korekta prognoz finansowych na rok 2010Pobierz pdf
14-01-2011RB nr 03/2011Harmonogram przekazywania raportów okresowychPobierz pdf
14-01-2011RB nr 02/2011Raport miesięczny - grudzieńPobierz pdf
04-01-2011RB nr 01/2011Informacje związane z opóźnieniem wpłaty transzy środków z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIGPobierz pdf
28-12-2010RB nr 18/2010 ESPIZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SpółkiPobierz pdf
23-12-2010RB nr 92/2010Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii DPobierz pdf
23-12-2010RB nr 93/2010Wyniki przetargu na sprzedaż działek w PoniatowejPobierz pdf
23-12-2010RB nr 94/2010Informacja o wpływie rozliczenia końcowego z działania 8.2 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwojowego ze środków unijnychPobierz pdf
22-12-2010RB nr 91/2010Podwyższenie kapitału zakładowego – rejestracja przez Sąd Gospodarczy w Lublinie akcji serii DPobierz pdf
14-12-2010RB nr 89/2010Raport miesięczny - listopadPobierz pdf
14-12-2010RB nr 90/2010Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2010 r.Pobierz pdf
06-12-2010RB nr 87/2010Informacja ze spółki zależnej w sprawie złożonego wniosku o dofinansowaniePobierz pdf
06-12-2010RB nr 88/2010Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.2Pobierz pdf
19-11-2010RB nr 86/2010Złożenie wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 4.1 POIGPobierz pdf
18-11-2010RB nr 85/2010Informacja o wpływie zaliczki z działania 4.1 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
15-11-2010RB nr 82/2010Raport kwartalny – IIIQ 2010Pobierz pdf
15-11-2010RB nr 83/2010Raport miesięczny - październikPobierz pdf
15-11-2010RB nr 84/2010Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2010 r.Pobierz pdf
04-11-2010RB nr 81/2010Informacja o wpływie rozliczenia końcowego z działania 1.4 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
28-10-2010RB nr 80/2010Informacje w związku z emisją akcji serii DPobierz pdf
26-10-2010RB nr 79/2010Zakończenie subskrypcji akcji serii DPobierz pdf
20-10-2010RB nr 78/2010Informacja o wpływie ostatniej transzy środków z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
13-10-2010RB nr 17/2010 ESPIZawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SpółkiPobierz pdf
08-10-2010RB nr 15 ESPI 2010Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
08-10-2010RB nr 16 ESPI 2010Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
02-10-2010RB nr 75/2010Podpisanie umowy inwestycyjnejPobierz pdf
29-09-2010RB nr 74/2010Zapisy na akcje serii D - formularz zapisuPobierz pdf
28-09-2010RB nr 73/2010Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Poboru Akcji Serii DPobierz pdf
22-09-2010RB nr 72/2010Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect praw poboru, praw do akcji (PDA) oraz akcji serii DPobierz pdf
14-09-2010RB nr 69/2010Raport miesięczny - sierpieńPobierz pdf
14-09-2010RB nr 70/2010Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2010 r.Pobierz pdf
14-09-2010RB nr 71/2010Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii DPobierz pdf
31-08-2010RB nr 67/2010Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2010 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 62/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r.Pobierz pdf
31-08-2010RB nr 68/2010Planowany harmonogram procesu subskrypcji Akcji serii DPobierz pdf
24-08-2010RB nr 65/2010Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 24 sierpnia 2010 rokuPobierz pdf
24-08-2010RB nr 14/2010 ESPIWykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 24.08.2010r.Pobierz pdf
24-08-2010RB nr 66/2010Określenie terminu otwarcia subskrypcji akcji serii DPobierz pdf
20-08-2010RB nr 64/2010Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2010 r.Pobierz pdf
17-08-2010RB nr 63/2010Podpisanie umowy dotyczącej robót budowlanychPobierz pdf
16-08-2010RB nr 61/2010Raport miesięczny - lipiecPobierz pdf
16-08-2010RB nr 62/2010Raport kwartalny – IIQ 2010Pobierz pdf
05-08-2010RB nr 13/2010 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych - korektaPobierz pdf
05-08-2010RB nr 59/2010 2010-08-05Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu opon – korektaPobierz pdf
05-08-2010RB nr 60/2010 2010-08-05Wybór biegłego rewidentaPobierz pdf
02-08-2010RB nr 11/2010 ESPI 2010-08-02Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
02-08-2010RB nr 12/2010 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
02-08-2010RB nr 57/2010 2010-08-02Podpisanie umowy na zakup linii do recyklingu oponPobierz pdf
02-08-2010RB nr 58/2010 2010-08-02Podpisanie umowy pośrednictwa i sprzedaży granulatu gumowegoPobierz pdf
29-07-2010RB nr 54/2010 2010-07-29Złożenie wniosku o płatność końcową w ramach Działania 1.4 POIGPobierz pdf
29-07-2010RB nr 55/2010 2010-07-29Złożenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach Działania 4.1 POIGPobierz pdf
29-07-2010RB nr 56/2010 2010-07-29Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
22-07-2010RB nr 53/2010 2010-07-22Uzyskanie pozwolenia na budowęPobierz pdf
20-07-2010RB nr 51/2010 2010-07-20Postanowienie Sądu w sprawie rejestracji zmian w Statucie SpółkiPobierz pdf
20-07-2010RB nr 52/2010 2010-07-20Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2010 r.Pobierz pdf
14-07-2010RB nr 49/2010 2010-07-14Raport miesięczny - czerwiecPobierz pdf
14-07-2010Rb nr 50/2010 2010-07-14Podpisanie listu intencyjnegoPobierz pdf
02-07-2010RB nr 48/2010 2010-07-02Wyznaczenie pierwszego dnia notowań 7.260 obligacji ORZEŁ SA na CatalystPobierz pdf
01-07-2010RB nr 46/2010 2010-07-01Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencjiPobierz pdf
01-07-2010RB nr 47/2010 2010-07-01Regulamin Programu Motywacyjnego SpółkiPobierz pdf
30-06-2010RB nr 45/2010 2010-06-30Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30 czerwca 2010 rokuPobierz pdf
30-06-2010RB nr 10/2010 ESPI 2010-06-30Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ORZEŁ S.A. w dniu 30.06.2010r.Pobierz pdf
17-06-2010RB nr 44/2010 2010-06-17Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2010 r.Pobierz pdf
15-06-2010RB nr 09/2010 ESPI 2010-06-15Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółcePobierz pdf
14-06-2010RB nr 42/2010 2010-06-14Raport roczny ORZEŁ SA za 2009 rokPobierz pdf
14-06-2010Rb nr 43/2010 2010-06-14Raport miesięczny - majPobierz pdf
10-06-2010RB nr 41/2010 2010-06-10Wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii CPobierz pdf
10-06-2010RB nr 08/2010 ESPI 2010-06-10Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji SpółkiPobierz pdf
08-06-2010RB nr 40/2010 2010-06-08Podwyższenie kapitału zakładowego - rejestracja przez Sąd Gospodarczy w Lublinie akcji serii CPobierz pdf
02-06-2010RB nr 39/2010 2010-06-02Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
20-05-2010RB nr 37/2010 2010-05-20Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy fabryki granulatu ze środków unijnychPobierz pdf
20-05-2010RB nr 38/2010 2010-05-20Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - kwiecień 2010 r.Pobierz pdf
17-05-2010RB nr 36/2010 2010-05-17Raport kwartalny – IQ 2010 r.Pobierz pdf
14-05-2010RB nr 35/2010 2010-05-14Raport miesięczny – kwiecieńPobierz pdf
12-05-2010RB nr 33/2010 2010-05-12Zawiązanie spółki Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o.Pobierz pdf
12-05-2010RB nr 34/2010 2010-05-12Złożenie wniosku o dofinansowanie w Lubelskiej Agencji Wsparcia Przedsiębiorczości w LubliniePobierz pdf
10-05-2010RB nr 32/2010 2010 -05-10Zakończenie subskrypcji Obligacji serii A – nota informacyjnaPobierz pdf
26-04-2010RB nr 31/2010 2010-04-26Nabycie nieruchomości w PoniatowejPobierz pdf
19-04-2010RB nr 30/2010 2010-04-19Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - marzec 2010 r.Pobierz pdf
15-04-2010RB nr 29/2010 2010-04-15Raport miesięczny - marzecPobierz pdf
29-03-2010RB nr 28/2010 2010-03-29Zakończenie subskrypcji akcji serii CPobierz pdf
26-03-2010RB nr 27/2010 2010-03-26Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacjiPobierz pdf
24-03-2010RB nr 26/2010 2010-03-24Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect praw do akcji serii C.Pobierz pdf
19-03-2010RB nr 25/2010 2010-03-19Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - luty 2010 r.Pobierz pdf
17-03-2010RB nr 24/2010 2010-03-17Emisja Akcji Serii CPobierz pdf
15-03-2010RB nr 23/2010 2010-03-15Raport miesięczny - luty 2010Pobierz pdf
12-03-2010RB nr 06/2010 ESPI 2010-03-12Korekta raportu nr 5/2010 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
11-03-2010RB nr 05/2010 ESPI 2010-03-11Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
09-03-2010RB nr 22/2010 2010-03-09Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotacjęPobierz pdf
05-03-2010RB nr 02/2010 ESPI 2010-03-05Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
05-03-2010RB nr 03/2010 ESPI 2010-03-05Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
22-02-2010RB nr 21/2010 2010-02-22Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
16-02-2010RB nr 19/2010 2010-02-16Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń 2010 r.Pobierz pdf
16-02-2010RB nr 20/2010 2010-02-16Podpisanie porozumienia w sprawie nabycia nieruchomościPobierz pdf
15-02-2010RB nr 18/2010 2010-02-15Raport kwartalny 4Q 2009Pobierz pdf
12-02-2010RB nr 16/2010 2010-02-11Notowanie Praw Poboru Akcji Serii CPobierz pdf
12-02-2010RB nr 17/2010 2010-02-12Raport miesięczny - styczeńPobierz pdf
10-02-2010RB nr 14/2010 2010-02-10Zapisy na akcje serii C - formularz zapisuPobierz pdf
10-02-2010RB nr 15/2010 2010-02-10Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Praw Poboru Akcji Serii CPobierz pdf
05-02-2010RB nr 11/2010 2010-02-05Wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2009 do 31 października 2009r.Pobierz pdf
05-02-2010RB nr 12/2010 2010-02-05Wykonanie prognoz podanych w Dokumencie Informacyjnym z kwietnia 2008r.Pobierz pdf
05-02-2010RB nr 13/2010 2010-02-05Prognozy finansowePobierz pdf
03-02-2010RB nr 10/2010 2010-02-03Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect praw poboru, praw do akcji (PDA) oraz akcji serii CPobierz pdf
29-01-2010RB nr 09/2010 2010-01-29Publikacja ogłoszenia w MSiG w sprawie emisji akcji serii CPobierz pdf
27-01-2010RB nr 01/2010 ESPI 2010-01-27Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
22-01-2010RB nr 06/2010 2010-01-22Rejestracja Praw Poboru akcji serii C przez KDPWPobierz pdf
22-01-2010RB nr 07/2010 2010-01-22Uchwała KDPW - zarejestrowanie PDA i Akcji serii CPobierz pdf
22-01-2010RB nr 08/2010 2010-01-22Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym wnioskiem o dotacjęPobierz pdf
21-01-2010RB nr 05/2010 2010-01-21Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - grudzień 2009 r.Pobierz pdf
19-01-2010RB nr 04/2010Ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii CPobierz pdf
15-01-2010RB nr 03/2010 2010-01-15Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
14-01-2010RB nr 02/2010 2010-01-14Harmonogram przekazywania raportów okresowychPobierz pdf
12-01-2010RB nr 01/2010 2010-01-12Raport miesięczny - grudzieńPobierz pdf
18-12-2009RB nr 41/2009 2009-12-18Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w dniu 18 grudnia 2009Pobierz pdf
18-12-2009RB nr 40/2009 2009-12-18Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - listopad 2009 r.Pobierz pdf
18-12-2009RB nr 39/2009 2009-12-18Podpisanie umowy z biegłym rewidentemPobierz pdf
14-12-2009RB nr 38/2009 2009-12-14Raport miesięczny - listopadPobierz pdf
25-11-2009RB nr 37/2009 2009-11-25Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2009 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 30/2009 z dnia 12 listopada 2009r.Pobierz pdf
24-11-2009RB nr 36/2009 2009-11-24Informacja w sprawie złożonego wniosku o dotację unijnąPobierz pdf
24-11-2009RB nr 36/2009 2009-11-24Informacja w sprawie złożonego wniosku o dotację unijnąPobierz pdf
24-11-2009RB nr 35/2009 2009-11-24Korekta raportu bieżącego nr 34/2009 z dnia 20.11.2009r.Pobierz pdf
20-11-2009RB nr 34/2009 2009-11-20Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 18 grudnia 2009Pobierz pdf
20-11-2009RB nr 33/2009 2009-11-20Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
12-11-2009RB nr 32/2009 2009-11-12Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - październik 2009 r.Pobierz pdf
12-11-2009RB nr 31/2009 2009-11-12Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - październik 2009 r.Pobierz pdf
12-11-2009RB nr 30/2009 2009-11-12Raport okresowy za III kwartał 2009 rokuPobierz pdf
12-11-2009RB nr 29/2009 2009-11-12Raport miesięczny - październikPobierz pdf
03-11-2009RB nr 28/2009 2009-11-03Odpowiedź od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z złożonym protestemPobierz pdf
18-09-2009RB nr 23/2009 2009-09-18Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - sierpień 2009 r.Pobierz pdf
17-09-2009RB nr 22/2009 2009-09-17Raport miesięczny – sierpieńPobierz pdf
14-09-2009RB nr 21/2009 2009-09-14Informacja o niezakwalifikowaniu projektu rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania ze środków unijnychPobierz pdf
19-08-2009RB nr 20/2009 2009-08-19Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - lipiec 2009 r.Pobierz pdf
04-08-2009RB nr 19/2009 2009-08-04Raport okresowy półrocznyPobierz pdf
31-07-2009RB nr 18/2009 2009-07-31Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
20-07-2009RB nr 17/2009 2009-07-20Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - czerwiec 2009 r.Pobierz pdf
30-06-2009RB nr 16/2009 2009-06-30Informacja o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
24-06-2009RB nr 01/2009 ESPI 2009-06-24Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19.06.2009rPobierz pdf
22-06-2009RB nr 15/2009 2009-06-22Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń - maj 2009 r.Pobierz pdf
22-06-2009RB nr 14/2009 2009-06-22Powołanie Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A.Pobierz pdf
19-06-2009RB nr 13/2009 2009-06-19Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w dniu 19 czerwca 2009Pobierz pdf
10-06-2009RB nr 12/2009 2009-06-10Termin składania świadectw depozytowychPobierz pdf
02-06-2009RB nr 11/2009 2009-06-02Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 19 czerwca 2009Pobierz pdf
27-05-2009RB nr 10/2009 2009-05-27Raport okresowy rocznyPobierz pdf
27-05-2009RB nr 09/2009 2009-05-27Ponowne przesłanie raportu rocznego Orzeł S.A. za 2008r. ze względu na zmianę formatuPobierz pdf
27-05-2009RB nr 08/2009 2009-05-27Informacja o realizowanych projektach rozwojowych ze środków unijnychPobierz pdf
25-05-2009RB nr 07/2009 2009-05-25Zwołanie Zwyczajnego walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPobierz pdf
25-05-2009RB nr 06/2009 2009-05-25Raport roczny za rok obrotowy 2008Pobierz pdf
20-05-2009RB nr 05/2009 2009-05-20Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - kwiecień 2009 r.Pobierz pdf
20-04-2009RB nr 04/2009 2009-04-20Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - marzec 2009 r.Pobierz pdf
20-03-2009RB nr 03/2009 2009-03-20Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń - luty 2009 r.Pobierz pdf
20-02-2009RB nr 02/2009 2009-02-20Wstępne wyniki finansowe za miesiąc styczeń 2009 r.Pobierz pdf
19-01-2009RB nr 01/2009 2009-01-19Wyniki finansowe za okres styczeń – grudzień 2008 r.Pobierz pdf
22-12-2008RB nr 35/2008 2008-12-22Zawarcie umowy kredytowejPobierz pdf
19-12-2008RB nr 34/2008 2008-12-19Wyniki finansowe za okres styczeń – listopad 2008 r.Pobierz pdf
19-12-2008RB nr 33/2008 2008-12-19Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
13-12-2008RB nr 32/2008 2008-12-13Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
28-11-2008RB nr 31/2008 2008-11-28Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
28-11-2008RB nr 30/2008 2008-11-28Informacja o podpisaniu umowy z Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
20-11-2008RB nr 29/2008 2008-11-20Wyniki finansowe za okres styczeń – październik 2008 r.Pobierz pdf
30-10-2008RB nr 28/2008 2008-10-30Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
30-10-2008RB nr 27/2008 2008-10-30Informacja o przyznaniu przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości dofinansowania projektu rozwoju ze środków unijnychPobierz pdf
24-10-2008RB nr 05/2008 ESPI 2008-10-24Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
22-10-2008RB nr 26/2008 2008-10-22Podpisanie umowy z biegłym rewidentemPobierz pdf
16-10-2008RB nr 25/2008 2008-10-16Wyniki finansowe za okres styczeń – wrzesień 2008 r.Pobierz pdf
19-09-2008RB nr 24/2008 2008-09-19Wyniki finansowe za okres styczeń – sierpień 2008 r.Pobierz pdf
12-09-2008RB nr 23/2008 2008-09-12Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000Pobierz pdf
12-09-2008RB nr 22/2008 2008-09-12Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2000Pobierz pdf
02-09-2008RB nr 21/2008 2008-09-02Powołanie Członka Zarządu ORZEŁ S.A.Pobierz pdf
19-08-2008RB nr 20/2008 2008-08-19Wyniki finansowe za okres styczeń – lipiec 2008 r.Pobierz pdf
04-08-2008RB nr 19/2008 2008-08-04Raport ORZEŁ S.A. za okres I półrocze 2008Pobierz pdf
22-07-2008RB nr 18/2008 2008-07-22Informacja o otrzymaniu pozwolenia na budowę.Pobierz pdf
18-07-2008RB nr 17/2008 2008-07-18Wyniki finansowe za okres styczeń – czerwiec 2008 r.Pobierz pdf
19-06-2008RB nr 16/2008 2008-06-19Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – maj 2008 r.Pobierz pdf
03-06-2008RB nr 04/2008 ESPIKorekta raportu nr 2 / 2008 dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
26-05-2008RB nr 03/2008 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
21-05-2008RB nr 15/2008 2008-05-21Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B na rynku NewConnect oraz zakończenie notowań praw do akcji serii B.Pobierz pdf
21-05-2008RB nr 14/2008 2008-05-21Informacja o wstępnej akceptacji planu projektu współfinansowanego ze środków unijnych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.Pobierz pdf
20-05-2008RB nr 13/2008 2008-05-20Zawarcie umowy lokaty terminowejPobierz pdf
20-05-2008RB nr 12/2008 2008-05-20Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowegoPobierz pdf
19-05-2008RB nr 11/2008 2008-05-19Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – kwiecień 2008 r.Pobierz pdf
24-04-2008RB nr 02/2008 ESPITransakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnychPobierz pdf
24-04-2008RB nr 01/2008 ESPI 2008-04-24Informacja o przydzieleniu konta w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI)Pobierz pdf
21-04-2008RB nr 10/2008 2008-04-21Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2008 r.Pobierz pdf
21-04-2008RB nr 09/2008 2008-04-21Terminy publikowania informacji o wynikach finansowych spółki.Pobierz pdf
09-04-2008RB nr 08/2008 2008-04-09Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii B.Pobierz pdf
09-04-2008RB nr 07/2008 2008-04-09Informacja o ustanowieniu blokady na akcjach.Pobierz pdf
09-04-2008RB nr 06/2008 2008-04-09Określenie dnia rejestracji praw do akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów WartościowychPobierz pdf
09-04-2008RB nr 05/2008 2008-04-09Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect praw do akcji serii B.Pobierz pdf
08-04-2008RB nr 04/2008 2008-04-08Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii B oraz praw do akcji serii BPobierz pdf
03-04-2008RB nr 03/2008 2008-04-03Zakończenie subskrypcji akcji serii B w ofercie prywatnej ORZEŁ S. APobierz pdf
03-04-2008RB nr 02/2008 2008-04-03Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcjiPobierz pdf
03-04-2008RB nr 01/2008Uzyskanie dostępu do systemu EBIPobierz pdf