+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż dnia 22 czerwca 2015 roku złożył do Ministra Skarbu Państwa w Warszawie uzupełniony wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację przedsiębiorców.

W związku z uzupełnieniami wnioskowana kwota dotacji uległa zwiększeniu i wynosi 11 520 544,82 zł. Uzyskanie wnioskowanej dotacji będzie uzależnione od przeprowadzenia nowej emisji akcji i pozyskania 3,1 mln zł nowego kapitału. Emisja ta zostanie skierowana do obecnych akcjonariuszy i obligatariuszy Spółki. Powyższa emisja prowadzona będzie po podpisaniu wiążącej umowy o dotację z Ministerstwem Skarbu Państwa.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu