+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku Spółka powzięła wiedzę o wyznaczeniu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych terminu zgromadzenia wierzycieli.

Sędzia komisarz wyznaczył na dzień 03 czerwca 2015 roku na godzinę 12:30 termin zgromadzenia wierzycieli, które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, sala nr XXIV, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad układem.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu