+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 23 lutego Spółka otrzymała pierwsze elementy linii technologicznej do produkcji granulatu gumowego w zakładzie w Poniatowej. Pozostałe elementy maszyn będą na bieżąco dostarczane do Spółki. Wartość budowanego Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego wynosi ponad 25 mln zł z czego 17,4 mln pochodzi ze środków unijnych. Uruchomienie produkcji planowane jest na przełomie marca i kwietnia, dokładny termin zostanie podany po otrzymaniu pozostałej części drugiej zaliczki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu