+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Emisje akcji

Kapitał zakładowy ORZEŁ S.A. wynosi 7 878 888 zł (7 878 888 akcji w cenie nominalnej 1 zł) W ramach powyższego zostały wyemitowane akcje Serii:

Akcje Serii A

Przekształcenie działalności ORZEŁ Halina Orzeł w spółkę akcyjną
Data: 9 października 2007 r.
Liczba wyemitowanych akcji: 3 800 000

Akcje Serii B

Data: 20 maja 2008 r.
Prawo poboru: TAK
Parytet: za 3 stare akcje obejmowano 1 nową akcje
Liczba wyemitowanych akcji: 1 265 000
Cena emisyjna: 2,30 zł

Akcje Serii C

Data: 10 czerwca 2010 r.
Prawo poboru: TAK
Parytet: za 3 stare akcje obejmowano 1 nową akcje
Liczba wyemitowanych akcji: 1 688 333
Cena emisyjna: 1,75 zł

Akcje Serii D

Data: 28 grudzień 2010 r.
Prawo poboru: TAK
Parytet: za 6 stare akcje obejmowano 1 nową akcje
Liczba wyemitowanych akcji: 1 125 555
Cena emisyjna: 2,30 zł