+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

  Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne   Osoby...

ORZEŁ SA: Wykup obligacji serii E

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2020 roku dokonał za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wypłaty należności z tytułu wykupu obligacji serii E. Wykupowi podlega 955 sztuk obligacji serii E, o łącznej wartości...