+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 27 września 2019 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Osoby...

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 27 czerwca 2019 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne   Osoby...