+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Jednostkowy raport roczny za 2018 rok

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018.   Załączniki: Orzeł SA Raport roczny za 2018 rok ORZEŁ SA_Sprawozdanie z badania    Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 29 marca 2019 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Osoby...

ORZEŁ SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2019 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem,...