+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zarząd Spółki nie ma wpływu na zawierane transakcje na rynku, to inwestorzy odpowiedzialni są za obrót. Trudno jest skomentować brak płynności.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)