+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Nie planujemy w najbliższym czasie kolejnej emisji akcji z prawem poboru. Obecnie chcemy dokończyć prace związane z emisją akcji serii C.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)