+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, środki o których Pan pisze to w zdecydowanej większości zaliczka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udzielona na realizację projektu B+R. Nie może być ona przeznaczona na żaden inny cel niż wskazany we wniosku o dotację.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)