+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Pilotażowo program wymiany ruszył jeszcze w 2011 roku. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu tej usługi ze względu na wdrażane nowe systemy informatyczne w ASTOR S.A. i u jego klientów. Sprzedaż opon z usługą montażu będzie możliwy w 2013 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)