+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Targi CBŚ mają przynieść wymierne wynik w perspektywie minimum jednego roku więc nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie. W mojej ocenie, nawiązanie kilku nowych kontaktów biznesowych podczas targu zaowocuje większą sprzedażą już w najbliższych tygodniach. Trudno komentować przychody po jednym miesiącu – mam nadzieję że trend zostanie utrzymany w całym roku, ale jeszcze za wcześnie na takie wnioski.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)