+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

dostrzegam obecny poziom cen akcji ORL, jednak w uruchomieniu skupu akcji własnych muszę brać pod uwagę jeszcze bieżącą płynność w spółce oraz wykup obligacji serii B w sierpniu 2014 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)