+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Odpowiedni wzrost ceny akcji który umożliwi przejście na główny rynek bez nowej emisji akcji. Wymogiem formalnym przejścia z Newconnect na GPW jest kapitalizacja na poziomie 12 mln EURO.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)