+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

W styczniu kupujemy opony zużyte taniej niż w 2012 roku. Czy tendencja ta się utrzyma, okaże się w kwietniu kiedy wzrośnie zapotrzebowanie na opony zużyte ze strony cementowni. Liczymy na obniżenie ceny zakupu surowca w 2013 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)