+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, ostateczny termin głosowania nad układem wciąż nie jest znany, czekamy na jego wyznaczenie przez Sąd. Zakładam, że głosowanie wierzycieli nad propozycjami układowymi odbędzie się w drugim kwartale 2015 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)