+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Niestety, nie będziemy publikować tak szczegółowych informacji. Wystarczająca musi być prognoza finansowa jednostkowa i skonsolidowana.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)