+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, odpowiedź na wszystkie te pytania znajduje się w opublikowanych raportach bieżących i okresowych. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z opublikowanym niedawno raportem okresowym za 2013 rok.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)