+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Wartość stanów magazynowych opon letnich w chwili obecnej jest niższa niż przed rokiem. Oczywiście w trzecim kwartale następował proces wyprzedaży opon posezonowych w celu odzyskania zamrożonego w nich kapitału obrotowego.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)