+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, według przewidywań Zarządu, jeżeli nie będzie nieprzewidzianych utrudnień, głosowanie nad układem powinno odbyć się w I kwartale 2015 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)