+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Koszt pozyskania surowca do ZPGG to w chwili obecnej 140-160 zł/tonę. Surowiec kupujemy od firm zajmujących się jego zbieraniem oraz sami zbieramy go w własnym dziale Zbiórki Opon do Utylizacji (ZODU).

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)