+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Przerwa produkcji na przełomie roku wynikała z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz naprawy jednego z urządzeń. Obecnie produkcja notuje wysoką wydajność

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)