+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Jako Zarząd spółki nie komentujemy poziomu cen akcji oraz obligacji. Sytuacja spółki jest trudna, ale w chwili obecnej nie ma przesłanek do składania wniosku o upadłość.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)