+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

W drugim zakładzie chcemy zastosować inną linię technologiczną. Jest ona opatentowana i daje szansę na produkcję granulatu o jeszcze wyższej wartości rynkowej

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)